Skip to main content

Linki do innych źródeł pomocy

Jesteśmy dobrze połączeni. Więcej wsparcia znajdziesz tutaj.

Ogólno NRW przegląd wolnych miejsc w schroniskach dla kobiet:

Ogólnoniemiecki przegląd wolnych miejsc w schroniskach dla kobiet:

Ogólnoniemiecka linia pomocy 08000-116 016
Możliwe wielojęzyczne porady online/telefoniczne