Skip to main content

Dzięki hojnym darowiznom mogliśmy w tym roku wyposażyć nasz ogród przy schronisku dla kobiet w dodatkowy sprzęt do zabawy.

Dla naszego ostatecznego szczęścia wciąż potrzebujemy trwałej i odpornej na warunki atmosferyczne ławki ogrodowej, która zachęca do odpoczynku i relaksu.

W tym celu złożyliśmy wniosek o darowiznę (wiadomość wideo) do bońskiego parlamentu darowizn.

Trzymajcie za nas kciuki 😉