Skip to main content

My, pracownice schroniska dla kobiet, 10 czerwca 2021 roku pod błękitnym niebem przed Gimnazjum św. Uczniowie klasy Abi 2020 nie mogli wykorzystać pieniędzy przeznaczonych na bal ze względu na Corona. Niestety piłka musiała zostać anulowana bez wymiany. Zamiast tego studenci zdecydowali się przekazać pieniądze, które pilnie zaoszczędzili, organizacjom charytatywnym. My również jesteśmy wśród wybranych odbiorców i bardzo się z tego cieszymy i dziękujemy tym młodym kobietom, które pokazały, że mają wielkie serce. Przeznaczymy nasz udział na cenną pracę projektową i zajęcia rekreacyjne dla kobiet i dzieci w naszym domu.

Dwa zdjęcia przedstawiają przekazanie symbolicznego czeku przed Gimnazjum św. Adelheida oraz artykuł prasowy, który ukazał się 14 czerwca 2021 r. w Bonn Generalanzeiger.