Skip to main content

W dniu 12.6.24 weźmiemy udział jako uczestnicy i eksperci w spotkaniu sieci „Wspólne działanie na rzecz ochrony dzieci – przemoc domowa i jej skutki dla dzieci”.

Zaproszenie jest dołączone do artykułu. Wykład plenarny będzie również transmitowany online.

Z niecierpliwością czekamy na wymianę pomysłów z szerokim gronem interesariuszy zajmujących się ochroną dzieci.