Skip to main content

Ofiary, świadkowie i bliscy ofiar przestępstw z użyciem przemocy,
Wypadki lub inne traumatyczne doświadczenia mają miejsce w Bonn
oraz okręg Rhein-Sieg z licznymi instytucjami
i specjalistów w celu zapewnienia profesjonalnego i ludzkiego wsparcia dla
różne obawy i obszary problemowe. Często
osób poszkodowanych lub ich krewnych, jednak oferty te
lub nie mają żadnych informacji na ten temat,
jaka pomoc jest dla nich dostępna w każdym indywidualnym przypadku.

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla osób poszkodowanych, świadków, krewnych
i profesjonalistów przegląd istniejących obiektów wsparcia
w regionie. Obejmuje ona oferty bezpośrednie
Wsparcie w sytuacjach kryzysowych po stresujących wydarzeniach i dalej
Pomoc i informacje w kontekście przestępstw z użyciem przemocy,
wypadki lub inne sytuacje awaryjne mogą być istotne. The
Podręcznik jest zorganizowany według obszarów tematycznych i grup docelowych.
Centralne numery alarmowe w różnych sytuacjach kryzysowych
a ogólnokrajowe infolinie zostały umieszczone z przodu.

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Dr Axe zespół organizacyjny Grupy Roboczej ds. Ochrony Ofiar dokonał gruntownej rewizji podręcznika wsparcia dla ofiar w regionie Bonn/Ren-Sieg i opublikował czwarte wydanie w 2024 r.